Ogłoszenia o przetargach

Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2024-05-08 | Data przetargu: 2024-06-12
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm i/lub doczyszczania selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci balotów o wymiarach 80x80x200 cm o wadze ok. 1 Mg lub w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 6.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2024
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2024-02-05 | Data przetargu: 2024-02-14
Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi regularnie wytwarzany materiał posortowniczy jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm w postaci kalorycznej frakcji balastu o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy pochodzący z mechanic
 czytaj więcej 
Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2024-02-13 | Data przetargu: 2024-02-20
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi regularnie wytwarzany materiał posortowniczy jako tzw. frakcja nadsitowa >80mm w postaci kalorycznej frakcji balastu o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów w sortowni –
 czytaj więcej 
Usługi transportu frakcji odpadów o kodzie 19 05 99
Data publikacji: 2024-02-12 | Data przetargu: 2024-02-20
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 19 05 99 – inne nie wymienione odpady (stabilizat stanowiący przekompostowane frakcje rozdrobnionych bioodpadów, tj. odpady kuchenne i odpady zielone, wytwarzany w procesie biologicznego przetwarzania) z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, 16-061 Juchniowiec Kościelny, dalej zwany ZUOK w Hryniewiczach, do zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2024-02-19 | Data przetargu: 2024-02-23
Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi regularnie wytwarzany materiał posortowniczy jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm w postaci kalorycznej frakcji balastu o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy pochodzący z mechanic
 czytaj więcej 
Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach
Data publikacji: 2023-11-24 | Data przetargu: 2024-02-29
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 2,95 Mg/h przy wartości opałowej 12 MJ/kg. W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi następujące instalacje i obiekty:
a. hala wyładunkowa odpadów,
b. bunkier na odpady,
c. kocioł parowy,
d. turbozespół parowy wraz z wymiennikiem ciepłowniczym,
e. instalacje oczyszczania spalin wraz z kominem i układem monitoringu emisji zanieczyszczeń
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 wytworzonych z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
Data publikacji: 2024-02-21 | Data przetargu: 2024-03-27
Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi materiał o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy, pochodzący z mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o kodzie odpadu 20 03 07, który stanowią m.in. stoły, krzesła
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanej z przetwarzania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Data publikacji: 2024-03-15 | Data przetargu: 2024-03-28
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospo
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 05 03
Data publikacji: 2024-03-18 | Data przetargu: 2024-04-03
Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), pochodzących z Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Ilość odpadów o kodzie 19 05 03 jaką Zamawiający przekaże do odbioru, transportu i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy wynosi około 8.000 Mg. Maksymalna ilość dzienna około 200 Mg. Średnia waga jednego załadunku wyniesie w okresie miesiąca minimum ok. 23
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanej z przetwarzania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Data publikacji: 2024-04-15 | Data przetargu: 2024-04-17
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospo
 czytaj więcej 
Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach
Data publikacji: 2024-04-11 | Data przetargu: 2024-05-17
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 2,95 Mg/h przy wartości opałowej 12 MJ/kg. W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi następujące instalacje i obiekty:
a. hala wyładunkowa odpadów,
b. bunkier na odpady,
c. kocioł parowy,
d. turbozespół parowy wraz z wymiennikiem ciepłowniczym,
e. instalacje oczyszczania spalin wraz z kominem i układem monitoringu emisji zanieczyszczeń
 czytaj więcej 
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 05 03
Data publikacji: 2024-04-17 | Data przetargu: 2024-05-22
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03. Odpad o kodzie 19 05 03 stanowi regularnie wytwarzany materiał o wielkości do 20 mm powstały w procesie przesiewania na sicie mobilnym wyposażonym w bęben o perforacji do 20 mm frakcji odpadów stabilizatu o kodzie 19 05 99 powstałego po procesie biologicznego przetwarzania w instalacjach PGO w Suwałkach Sp. z o. o. frakcji podsitowej <80 mm wydzielonej ze zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych i/lub kompos
 czytaj więcej