Ogłoszenia o przetargach

Leasing operacyjny fabrycznie nowej ładowarki kołowej
Data publikacji: 2019-10-29 | Data przetargu: 2019-11-15
Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej, zwanej także w dalszej części przedmiotem leasingu, przeznaczonej do pracy z odpadami komunalnymi, na potrzeby instalacji komunalnej w Suwałkach. Usługa leasingu operacyjnego ładowarki kołowej zostanie dokonana z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2018
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

DE-7/2017 Zapytanie ofertowe na zakup drutu
Data publikacji: 2017-12-28 | Data przetargu: 2018-01-05

 czytaj więcej 
DE - 8/2017 Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2017-12-28 | Data przetargu: 2018-01-05
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb , dostawy:
- oleju opałowego lekkiego CPV:09135100-5,
- oleju napędowego CPV: 09134100-8,
- o parametrach określonych w warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferanta.
W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć ofertę na dostawę wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowych ilości
 czytaj więcej