Sprzedaż i cennik usług

Obowiązujące ceny

Zarządzenie Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. Pobierz plik PDF

Zarządzenie Nr 363/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 października 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o.
Pobierz plik PDFZarządzenie Nr 6/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów pozostałych / niekomunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. Pobierz plik PDFSuwalski Polepszacz Glebowy

OFERTA SRZEDAŻY ,,SUWALSKIEGO POLEPSZACZA GLEBOWEGO’’

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. oferuje sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. ,,Suwalski Polepszacz Glebowy’’, wprowadzonego do obrotu na podstawie decyzji znak: Nr G-1426/23 z dnia 28 sierpnia 2023 r. wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Suwalski Polepszacz Glebowy jest uniwersalnym nawozem organicznym poprawiającym właściwości gleby, który został wytworzony z przekompostowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz z selektywnie zbieranych odpadów zielonych (liście, trawy, gałęzie).
Zatwierdzona decyzją przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi instrukcja stosowania
i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. ,,Suwalski Polepszacz Glebowy’’, potwierdza właściwości fizyczne i retencyjne gleby poprzez wzbogacanie jej
w substancję organiczną oraz w składniki pokarmowe, głównie azot, fosfor i potas.
Polepszacz glebowy przeznaczony jest do stosowania:
- w uprawach polowych,
- na użytkach zielonych,
- w uprawie roślin ozdobnych,
- do zakładania trawników,
- do rekultywacji gruntów.
Suwalski Polepszacz Glebowy jest produktem, który spełnia wszystkie obowiązujące wymagania pod względem mikrobiologicznym, parazytologicznym oraz dopuszczalnych zawartości metali ciężkich. Według badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, wilgotność polepszacza glebowego wynosi 20-25%, a pH 6,0-6,5.
W 1 tonie nawozu wnosi się do gleby co najmniej:
- 6,0 kg azotu (N)
- 2,5 kg fosforu (P2O5)
- 2,3 kg potasu (K2O)
- 194,5 kg substancji organicznej
Cena sprzedaży polepszacza wynosi 25 zł za 1 tonę netto plus podatek VAT 8%.
Dane do kontaktu:
PRZEDSIĘBIORTWO GOSPODARKI ODPADAMI W SUWAŁKACH Sp. z o. o.
ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki
Kamil Gromadzki - Dyrektor zakładu, tel. kom. 661-999-454,
e-mail: k.gromadzki@pgo.suwalki.pl
Dariusz Maksimowicz - Kierownik zakładu, tel: 87 566 52 13,
e-mail: d.maksimowicz@pgo.suwalki.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Dokumenty dotyczące sprzedaży Suwalskiego Polepszacza Glebowego:

- Zarządzenie nr 10/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. z dnia 5 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprzedaży przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. Suwalski Polepszacz Glebowy
- Załącznik do Zarządzenia - Regulamin sprzedaży przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. Suwalski Polepszacz Glebowy
- Załącznik nr 1 do regulaminu - Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-1426/23 z dnia 28.08.2023 r. zezwalającą na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Suwalski Polepszacz Glebowy” wraz z instrukcją stosowania i przechowywania
- Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. Suwalski Polepszacz Glebowy
- Załącznik nr 3 do regulaminu - Klauzula informacyjna RODOInformacja o udziale środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne


Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 23.11.2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad tworzenia Funduszu Rekultywacyjnego kwatery nr 2
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. Pobierz plik PDFKomponenty do RDF

PGO Suwałki posiada do zagospodarowania komponenty z tworzyw sztucznych do paliwa alternatywnego. Kostki ok. 0,9 Mg.
Kontakt : Kamil Gromadzki, tel. kom. 661 999 454, tel. 87 566 52 13 w. 34Sprzedaż surowców wtórnych

Sprzedaż surowców wtórnych: szkła , makulatury , butelek PET, PP, HDPE, złomu.