Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach
Zmieniły się godziny przyjmowania odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK otwarty jest w godzinach:

1) w dni robocze od godziny 8:00 do 18:00,
2) w soboty od godziny 8:00 do 14:00.

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA TERENIE CAŁEGO KRAJU STANU EPIDEMII, ZMIENIA SIĘ DO ODWOŁANIA GODZINY OTWARCIA PSZOK W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,
2) w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

REGULAMIN PSZOK - Otwórz lub pobierz plik PDF