Historia

Zakład został wybudowany w latach 1993 - 1994 przez Urząd Miasta Suwałki .

Działał jako zakład budżetowy Gminy Miasta Suwałki pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach ( uchwała NR III/19/94 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 września 1994 r.) od dnia 01.10.1994 r. do dnia 29.02.2012 r. kiedy przekształcono go w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Suwałki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.

Jest jedynym w swoim rodzaju kompleksowym rozwiązaniem problemu utylizacji stałych odpadów komunalnych w oparciu o technologię systemu DANO oraz zestaw urządzeń produkcji PZBM MAKRUM S.A. Bydgoszcz.

Zakład o zdolności przerobowej 80 - 100 t odpadów na dobę. Odpady przerabiane są na masę rekultywacyjną - wysokowartościowy produkt organiczny nadający się do rekultywacji gruntów oraz zakładania terenów zielonych.
Niekompostowalne pozostałości procesu technologicznego składowane są na uszczelnionym i zdrenowanym wysypisku wystarczającym na ok. 20 lat eksploatacji.

BiostabilizatorPGO SuwałkiPGO Suwałki

Kompostownia , bo taka jest powszechna nazwa Zakładu dysponuje 21,68 ha terenu , w tym około 3 ha uszczelnionej niecki wysypiska oraz podobnej wielkości rezerwą terenu pod następną, szczelnymi i skanalizowanymi placami dojrzewania masy rekultywacyjnej, halą przyjęcia odpadów, halą selektywnej zbiórki odpadów, biostabilizatorem z zespołem separatorów oraz blokiem uszlachetniania masy rekultywacyjnej. .W 2003 roku oddano do użytku halę wraz z nowoczesną linią do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

Zakład zdobył wyróżnienia:
  1. Najlepszy produkt Polski północno-wschodniej ATUT 95.
  2. Wyróżnienie honorowe w konkursie Ekolider Ziemi Suwalskiej w 2003 roku oraz 2005 przyznane przez Marszałka województwa podlaskiego oraz Bank Ochrony środowiska S.A.
  3. W 2004 został laureatem I Edycji konkursu Prezydenta Miasta Suwałk W przyjaźni ze środowiskiem.
  4. Wyróżnienie w V edycji konkursu Przeglądu Komunalnego o puchar recyklingu w kategorii Srebrna Puszka.