Ogłoszenia o przetargach

Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2019-12-31 | Data przetargu: 2020-02-03
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzania zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa> 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odpady będą dostarczane w postaci balotów lub luźnej. Wykonawca określi formę w jakiej mają zostać dostarczone odpady. Transport odpadów zorganizowany będzie przez Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: 3.000Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach w jednym z procesów od R1 do R12.
 czytaj więcej 
Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2020-01-07 | Data przetargu: 2020-02-12
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa> 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego.Odpady będą ładowane w postaci luźnej lub balotów na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w każdej z 4 części wynosi 2750 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 
Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 04
Data publikacji: 2020-01-16 | Data przetargu: 2020-02-21
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191204 w instalacjach,które posiadają decyzje zezwalające na odzysk odpadów w jednym z procesów od R1 do R12. Odpady pochodzącą z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych o frakcji >80 mm. Odpad w swym składzie zawiera tworzywa sztuczne (np. folia,opakowania z tworzyw sztucznych), elementy gumowe. Może zawierać niewielkiej ilości makulatury. Odpad wysortowywany jest w postaci stałej i nie posiada właściwości, które mogą powodować, że jest niebezpieczny.Odpady będą ładowane w postaci luźnej lub balotów na środki transportu podstawione przez Wykonawcę.Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania: 3 000 Mg. Pierwsze 1 000 Mg należy odebrać i zagospodarować w maks. 60 dni od podpisania umowy. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżący potrzeb Zamawiającego.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2017
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1/2017 Zakup w formie leasingu operacyjnego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów
Data publikacji: 2017-06-30 | Data przetargu: 2017-07-13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów komunalnych, odpadów drzewnych, odpadów budowlanych, gruzu, kamieni, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu,
tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe
w okresie 3 lat - 36 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby R
 czytaj więcej 
DT - 2/2017 Zakup w formie leasingu operacyjnego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów
Data publikacji: 2017-07-17 | Data przetargu: 2017-07-25
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów komunalnych, odpadów drzewnych, odpadów budowlanych, gruzu, kamieni, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu,
tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe
w okresie 3 lat - 36 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby R
 czytaj więcej