Ogłoszenia o przetargach

W chwili obecnej nie ma ogłoszonych przetargów.

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2021
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Transport odpadów o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła
Data publikacji: 2020-12-31 | Data przetargu: 2021-01-12
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła (stłuczka szklana) z zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki do Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu, ul. Klonowa 58, 42-700 Lubliniec lub Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, Pełkinie 136A, 37-511 Pełkinie lub Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej Czarnków, Nojego dz.nr ew. 2351/8, 64-700 C
 czytaj więcej 
Rekultywacja kwatery K1 składowiska odpadów w msc. Zielone Kamedulskie
Data publikacji: 2020-12-31 | Data przetargu: 2021-01-15
1. Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja kwatery K1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne usytuowanego na terenie zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Raczkowska 150A w Suwałkach, na działce o nr geodezyjnym 189, obręb Zielone Kamedulskie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy:
1) Pierwszy etap obejmuje rekultywację techniczną, tj.: uporządkowanie terenu wokół składowiska oraz ukształtowanie jej bryły.
a)
 czytaj więcej 
Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A"
Data publikacji: 2021-04-23 | Data przetargu: 2021-05-17
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług: polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego dla kontraktu nr 1 na roboty projektowo-budowlano-montażowe pn. "Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowoś
 czytaj więcej 
Rekultywacja kwatery K1 składowiska odpadów w msc. Zielone Kamedulskie
Data publikacji: 2021-05-07 | Data przetargu: 2021-05-24
1. Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja kwatery K1 składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne usytuowanego na terenie zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Raczkowska 150A w Suwałkach, na działce o nr
geodezyjnym 189, obręb Zielone Kamedulskie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy:
1) Pierwszy etap obejmuje rekultywację techniczną, tj.: uporządkowanie terenu wokół
składowiska oraz ukształt
 czytaj więcej 
Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A"
Data publikacji: 2021-05-25 | Data przetargu: 2021-06-07
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług: polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego dla kontraktu nr 1 na roboty projektowo-budowlano-montażowe pn. "Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowoś
 czytaj więcej