Aktualności

Informacja o udziale środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zarządzenie Prezesa Zarządu PGO
Data publikacji: 2021-08-17
Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 795, z późn. zm.): "Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny" .
W związku z powyższym wymaganiem Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. informuje, że udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 9,24 zł za 1 Mg, tj. 2,31%.
Zarządzenie nr 14/2020 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. z dnia 23.11.2020 r. w sprawie ustalenia zasad tworzenia funduszu rekultywacyjnego kwatery nr K2 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o.
Zarządzenie nr 14-2020 Prezesa PGO - dotyczy funduszu rekultywacyjnego kwatery K2 (PDF)
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Data publikacji: 2021-03-31
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za okres 01.09.2019 r. - 31.12.2020 r.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (PDF)

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
Data publikacji: 2020-06-07
Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
W przypadku podejrzenia o możliwości wystąpienia potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, prosimy o przekazanie takiej informacji za pomocą:
1) specjalny adres e-mail naduzycia.pois@mr.gov.pl lub
2) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.
Otwarcie linii sortowniczej
Data publikacji: 2014-01-09
Otwarcie linii sortowniczej
 czytaj więcej 
Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach o utworzeniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Data publikacji: 2011-12-30
Rada Miejska w Suwałkach dnia 30.12.2011 r. Uchwałą nr XVII/171/2011 podjęła decyzję o powołaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Spółki z o.o.
 czytaj więcej