Ogłoszenia o przetargach

W chwili obecnej nie ma ogłoszonych przetargów.

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2022
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
Data publikacji: 2021-12-16 | Data przetargu: 2022-01-20
Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 jaką Zamawiający przekaże do odbioru, transportu i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy wynosi około 1.500 Mg. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi materiał o cieple spalania większym n
 czytaj więcej 
Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-01-11 | Data przetargu: 2022-02-15
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 5.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawi
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-01-11 | Data przetargu: 2022-02-15
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 5.000 Mg w okresie obowiązyw
 czytaj więcej 
Usługi transportu frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-02-25 | Data przetargu: 2022-03-07
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, dalej zwane
Odpady, pochodzących z Instalacji Komunalnej Zamawiającego w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki,
dalej zwanej IK w Suwałkach, do Zakładu Produkcyjnego PROSPRECO POLSKA Sp. z o. o., Zawisty Podleśne, 07-320
Małkinia Górna, dalej zwany ZP
 czytaj więcej 
Usługi transportu frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-04-19 | Data przetargu: 2022-04-27
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, dalej zwane
Odpady, pochodzących z Instalacji Komunalnej Zamawiającego w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki,
dalej zwanej IK w Suwałkach, do Zakładu Produkcyjnego PROSPRECO POLSKA Sp. z o. o., Zawisty Podleśne, 07-320
Małkinia Górna, dalej zwany ZP
 czytaj więcej 
Usługi transportu frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-05-19 | Data przetargu: 2022-05-27
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, dalej zwane
Odpady, pochodzących z Instalacji Komunalnej Zamawiającego w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki,
dalej zwanej IK w Suwałkach, do Zakładu Produkcyjnego PROSPRECO POLSKA Sp. z o. o., Zawisty Podleśne, 07-320
Małkinia Górna, dalej zwany ZP
 czytaj więcej 
Udzielenie kredytu odnawialnego do kwoty limitu 1.000.000,00 zł
Data publikacji: 2022-05-16 | Data przetargu: 2022-06-03
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu odnawialnego do kwoty limitu 1.000.000,00 zł.
 czytaj więcej 
Przebudowa budynku magazynowego na ternie PGO w Suwałkach Sp. z o. o.
Data publikacji: 2022-06-15 | Data przetargu: 2022-06-30
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy/remontu istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na budynek garażowo-magazynowy, znajdującego się na terenie zakładu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki, na działce o nr geodezyjnym 189,
obręb Zielone Kamedulskie, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: czytaj więcej