Podstawowe dane

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

Adres działalności i do korespondencji :
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki

NIP 844-235-02-09
REGON 200680900

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Spółka z o. o.
ma formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podstawę działania stanowi:
  1. Uchwała nr XVII/171/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.12.2011 r.
  2. Umowa Spółki Repertorium A Nr 569/2012 z dnia 25.01.2012 r.
  3. Umowa Spółki Repertorium A Nr 750/2012 z dnia 16.02.2012 r.
  4. Umowa Spółki Repertorium A Nr 1610/2013 z dnia 21.03.2013 r.
  5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.)
  6. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679, z późn. zm.)
  7. Spółka wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 29.02.2012 r. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000412681.
  8. Kapitał założycielski Spółki składa się z 19 170 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł. każdy, o łącznej wartości 9.585.000 zł i wszystkie udziały obejmuje Miasto Suwałki.

Konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
57 1240 3363 1111 00104 40 45 992