Sprzedaż i cennik usług

Obowiązujące ceny

Zarządzenie Nr 381/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. Pobierz plik PDF

Zarządzenie Nr 2/2021 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów pozostałych / niekomunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. Pobierz plik PDFInformacja o udziale środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne


Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 23.11.2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad tworzenia Funduszu Rekultywacyjnego kwatery nr 2
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. Pobierz plik PDFKomponenty do RDF

PGO Suwałki posiada do zagospodarowania komponenty z tworzyw sztucznych do paliwa alternatywnego. Kostki ok. 0,9 Mg.
Kontakt : Kamil Gromadzki, tel. kom. 661 999 454, tel. 87 566 52 13 w. 36Sprzedaż surowców wtórnych

Sprzedaż surowców wtórnych: szkła , makulatury , butelek PET, PP, HDPE, złomu.