Sprzedaż i cennik usług

Obowiązujące ceny

  • Zarządzenie nr 993/13 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.12.2013 r.Plik PDF
  • Zarządzenie nr 652/12 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2013 r.Plik PDF
  • Zarządzenie nr 489/12 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 czerwca 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp z o.o. Plik PDF
  • Zarządzenie nr 407/12 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 marca 2012 w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp z o.o. Plik PDF

Komponenty do RDF

PGO Suwałki posiada do zagospodarowania komponenty z tworzyw sztucznych do paliwa alternatywnego. Kostki ok. 400kg.
Kontakt : Kamil Gromadzki, tel 87/566 52 13 w.36Produkcja i sprzedaż masy rekultywacyjnej

Produkcja i sprzedaż masy rekultywacyjnej , która stanowi gotowy produkt do zakładania terenów zielonych oraz rekultywacji gruntów.

Cena 15 zł. za tonę + podatek VATSprzedaż surowców wtórnych

Sprzedaż surowców wtórnych: szkła , makulatury , butelek PET, złomu - bezpłatny odbiór odpadów ze zbiórki selektywnej w mieście.