Kontakt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

Adres prowadzenia działalności i korespondencyjny:
ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki
tel.: 87 566 52 13, 87 566 52 14
e-mail: biuro@pgo.suwalki.pl

Formularz kontaktowy: