Organy Spółki i struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny
Zgromadzenie Wspólników
- reprezentowane przez Prezydenta Miasta Suwałk

Rada Nadzorcza:
  1. Zbigniew Jan Wisiecki
  2. Alicja Łabacz
  3. Piotr Łukowskii

Zarząd Spółki
Zbigniew Izydor Walendzewicz - Prezes Zarządu

Główny księgowy:
Krzysztof Budziński