Regulamin organizacyjny Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach

Zarządzenie nr 1/2012 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o.
Otwórz lub pobierz plik PDF

Zarządzenie Nr 12/2016 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. z dnia 24 października 2016 r. w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego w PGO w Suwałkach Sp. z o. o. 
Otwórz lub pobierz plik PDF