Regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach
Zmieniły się godziny przyjmowania odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK otwarty jest w godzinach:

1) w dni robocze od godziny 8:00 do 18:00,
2) w soboty od godziny 8:00 do 14:00.

Otwórz lub pobierz plik PDF