Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu hakowiec do wywozu kontenerów
Data publikacji: 2013-12-16 | Data przetargu: 2013-12-30

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego używanego samochodu ciężarowego typu hakowiec do wywozu kontenerów, rok produkcji podwozia 2005 lub młodszy, urządzenie hakowe fabrycznie nowe, rok produkcji urządzenia hakowego 2013. Pojazd musi być zarejestrowany na terytorium RP, posiadać komplet niezbędnych dokumentów. Urządzenie hakowe musi posiadać kompletną dokumentację UDT ( kompletna rejestracja w UDT).

 Powrót