Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla "Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o.
Data publikacji: 2013-07-16 | Data przetargu: 2013-07-30

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla "Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i 6 do SIWZ.
3. Kod CPV: 341447108- ładowarki jezdne.


 Powrót