Zaproszenie do rokowań na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Data publikacji: 2013-03-05 | Data przetargu: 2013-03-19

?Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach? Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82 zaprasza do rokowań na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
z przeznaczeniem pod eksploatację złoża piasku ze żwirem


 Powrót