dzierżawa nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod eksploatację złoża piasku ze żwirem.
Data publikacji: 2013-01-11 | Data przetargu: 2013-02-15

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność ?Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwakach? Sp. z o.o., położonej w obrębie Zielone Kamedulskie, gmina Suwałki, składającej się z działek nr: 55/31 i 55/32 o łącznej powierzchni 3,2264 ha (w opisie użytków jako grunty orne RVI).

 Powrót