Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach
Data publikacji: 2024-04-11 | Data przetargu: 2024-05-17

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 2,95 Mg/h przy wartości opałowej 12 MJ/kg. W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi następujące instalacje i obiekty:
a. hala wyładunkowa odpadów,
b. bunkier na odpady,
c. kocioł parowy,
d. turbozespół parowy wraz z wymiennikiem ciepłowniczym,
e. instalacje oczyszczania spalin wraz z kominem i układem monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza,
f. instalacje pomocnicze (przygotowanie wody, sprężonego powietrza, ppoż. agregat prądotwórczy),
g. układ wyprowadzenia mocy elektrycznej,
h. układ wyprowadzenia ciepła,
i. budynek administracyjno-socjalny,
j. waga samochodowa,
k. układ drogowy, parkingi, chodniki, mała architektura,
l. instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne.
Wykonawca wykona również wszelkie niezbędne projekty i uzyska decyzje niezbędne do użytkowania Instalacji.
Zamówienie ma być wykonane w formule "pod klucz", co oznacza "kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, montaż, rozruch, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji". Formuła ta obejmuje wykonanie wszelkich projektów, dostaw, usług i robót budowlano-montażowych, a także uzyskanie wszelkich decyzji, które potrzebne są do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane charakterystyki eksploatacyjne, gwarantowane parametry techniczne, pełną zdolność ruchową i mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

 Powrót