PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 r. i 2024 r.
Data publikacji: 2023-09-04 | Data przetargu: 2023-09-15

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 Powrót