Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
Data publikacji: 2023-03-23 | Data przetargu: 2023-03-30

Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi materiał o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy, pochodzący z mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o kodzie odpadu 20 03 07, który stanowią m.in. stoły, krzesła, regały, szafy, meble tapicerowane, łóżka, drzwi, materace, panele podłogowe, itp. Odpady wielkogabarytowe przetwarzane są na rozdrabniaczu odpadów wyposażonym w separator metali żelaznych.


 Powrót