Dostawy oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby PGO w Suwałkach Sp. z o. o.
Data publikacji: 2022-11-04 | Data przetargu: 2022-12-08

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne, w miarę potrzeb w okresie 36 miesięcy dostawy na potrzeby zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki:
a) oleju napędowego bez biokomponentów,
b) oleju opałowego lekkiego,
o parametrach określonych warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy.
Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wynosi:
a) olej napędowy - ok. 360.000 litrów,
b) olej opałowy lekki - ok. 30.000 litrów.
Ilości te są szacunkowe i służą Wykonawcy pomocniczo do przygotowania oferty i skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować zamówienia w pełnym wymiarze. Dostawy oleju napędowego i oleju opałowego będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego.


 Powrót