Zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową
Data publikacji: 2022-09-07 | Data przetargu: 2022-09-16

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego dwuosiowego 4x2 z zabudową hakową do przewozu kontenerów z odpadami i innymi materiałami w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy (3 lata) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Samochód ciężarowy z zabudową hakową przeznaczony będzie do pracy z odpadami komunalnymi na potrzeby obsługi zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A.


 Powrót