Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
Data publikacji: 2021-09-02 | Data przetargu: 2021-09-15

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 r.

 Powrót