Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A
Data publikacji: 2020-06-10 | Data przetargu: 2020-06-30

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, wybudowanie
i wyposażenie obiektów dla zadania pn.: "Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A"
Zamówienie obejmuje:
- budowę nowego ogrodzenia terenu PSZOK wraz z bramą wjazdową,
- budowę posadowienia nowej wagi najazdowej o wymiarach 3 m x 18 m (przy obecnej wadze o wymiarach 3 m x 10 m, utrudnione jest faktyczne ważenie odpadów dostarczanych do Spółki oraz odsprzedawanych surowców wtórnych przez samochody wielotonażowe o 3 osiach),
- budowę budynku kontenerowego administracyjno-socjalnego o powierzchni 15,41 m2 (wagowania),
- modernizację istniejącego budynku wagowni w celu dostosowania do pełnienia funkcji punktu naprawy przedmiotów, w tym zużytego sprzętu,
- budowę budynku do prezentacji przedmiotów naprawionych do przekazania kolejnym użytkownikom o powierzchni 44,17 m2,
- budowę budynku parterowego w technologii tradycyjnej przeznaczonego do prowadzenia zajęć szkoleniowo-warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o powierzchni
135 m2,
- budowę wiaty technologicznej o powierzchni 103,45 m2 do ustawienia kontenerów
o pojemności powyżej 10 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów,
- budowę boksów technologicznych o powierzchni 261,6 m2 do gromadzenia wysokotonażowych dostaw zebranych odpadów,
- budowę magazynu kontenerowego do zbierania odpadów niebezpiecznych o powierzchni 15,41 m2,
- budowę 2 obiektów namiotowych do prowadzenia zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży o powierzchni 18,30 m2;
- budowę dróg dojazdowych, placów manewrowych, parkingów, chodników z asfaltu i kostki brukowej o łącznej powierzchni 1818,74 m2,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej (w systemie autonomicznym), składająca się z paneli fotowoltaicznych, regulatorów ładowania, akumulatorów oraz inwerterów dla systemów
off-grid; planowane jest częściowe wykorzystanie energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego do obsługi bramy wjazdowej (tryb czuwania), ogrzewania pomieszczeń,
- wykonanie infrastruktury towarzyszącej, tj. przyłączy sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych, przyłączy elektroenergetycznych oraz przyłączy telekomunikacyjnych,
- zakup wyposażenia PSZOK, tj. kontenty, pojemniki, kosze do odpadów, meble, narzędzia, sprzęt audio i wideo, komputery, drukarki, itp.
- zakup urządzeń, tj. wózka podnośnikowego ręcznego, rozdrabniacza do gałęzi, wózka paletowego z wagą.

 Powrót