Leasing operacyjny ładowarki teleskopowej
Data publikacji: 2019-12-20 | Data przetargu: 2020-01-08

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowej lub powystawowej, z maksymalnym przebiegiem 100 mth, ładowarki teleskopowej, zwanej także w dalszej części "przedmiotem leasingu", przeznaczonej do pracy z odpadami komunalnymi, na potrzeby instalacji komunalnej w Suwałkach. Usługa leasingu operacyjnego ładowarki teleskopowej zostanie dokonana z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy.

 Powrót