Leasing operacyjny fabrycznie nowej naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnik siodłowy
Data publikacji: 2019-08-16 | Data przetargu: 2019-08-28

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowej naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnik siodłowy zwanego także w dalszej części ?przedmiotem leasingu?, przeznaczonego do współpracy w zestawie z ciągnikiem siodłowym, do transportu odpadów, surowców wtórnych, kompostu, towarów na paletach oraz innych produktów sypkich, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach.
Usługa leasingu operacyjnego naczepy z ruchomą podłogą zostanie dokonana z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy.


 Powrót