Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach o utworzeniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Data publikacji: 2011-12-30

Rada Miejska w Suwałkach dnia 30.12.2011 r. Uchwałą nr XVII/171/2011 podjęła decyzję o powołaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Spółki z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

Adres działalności:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. M. Buczka 150A, 16-400 Suwałki

NIP 844-235-02-09
REGON 200680900

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Spółka z o. o.
ma formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podstawę działania stanowi:
  1. Uchwała nr XVII/171/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.12.2011 r.
  2. Umowa Spółki Repertorium A Nr 569/2012 z dnia 25.01.2012 r.
  3. Umowa Spółki Repertorium A Nr 750/2012 z dnia 16.02.2012 r.
  4. Ustawa z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami,
  5. Ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. Nr 45, poz. 236 z 2011 r.)
  6. Spółka wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 29.02.2012 r. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000412681.
  7. Kapitał założycielski Spółki składa się z 14.400 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł. każdy, o łącznej wartości 7.200.000 zł i wszystkie udziały obejmuje Miasto Suwałki.

Konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
57 1240 3363 1111 00104 40 45 992

 Powrót