DT 13-2015 Zapytanie ofertowe na zakup produktów żywnościowych
Data publikacji: 2015-10-28 | Data przetargu: 2015-11-06

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 30 000 EURO jest zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych - konserw mięsnych, o zawartości mięsa minimum 85% i masy netto 300g w ilości około 2 000 szt.

 Powrót