Dostawa i montaż kanałowego przenośnika łańcuchowego oraz stacjonarnego rozdrabniacza odpadów w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Data publikacji: 2021-11-18 | Data przetargu: 2021-12-22

Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa i montaż kanałowego przenośnika łańcuchowego stanowiącego element linii TRYMET LSort-40.000 do przetwarzania zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
2) dostawa i montaż równolegle nad kanałowym przenośnikiem łańcuchowym stacjonarnego rozdrabniacza do odpadów wyposażonego w silnik elektryczny przeznaczonego do wstępnego przetwarzania m.in. odpadów komunalnych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych i gałęzi,
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy (3 lata) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby Instalacji Komunalnej w Suwałkach.


 Powrót