Zakup w formie leasingu operacyjnego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów
Data publikacji: 2021-10-25 | Data przetargu: 2021-11-05

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów wraz z bębnem przesiewającym o perforacji 10 mm w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy
(3 lata) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Mobilny przesiewacz bębnowy przeznaczony będzie do przesiewania takich odpadów jak: stabilizat powstały po stabilizacji frakcji odpadów wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, kompostu, odpadów drzewnych.


 Powrót