Transport odpadów o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła
Data publikacji: 2020-12-31 | Data przetargu: 2021-01-12

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła (stłuczka szklana) z zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki do Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu, ul. Klonowa 58, 42-700 Lubliniec lub Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, Pełkinie 136A, 37-511 Pełkinie lub Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej Czarnków, Nojego dz.nr ew. 2351/8, 64-700 Czarnków. Ww. ZUSS zarządzane są przez KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą przy ul. Jarosława Iwaszkiewicz 48/23, 10-089 Olsztyn.


 Powrót