Usługa przeglądu, naprawy i konserwacji mechanicznego przesiewacza dyskowego
Data publikacji: 2020-04-30 | Data przetargu: 2020-05-08

Przedmiot zamówienia jest usługa przeglądu, naprawy, konserwacji i dostawy niezbędnych do wymiany części oraz podzespołów mechanicznego przesiewacza dyskowego w linii do sortowania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej regeneracji mechanicznego przesiewacza dyskowego, dostawę części
i podzespołów oraz ich demontaż i montaż (tj. wymiana), a także wykonania całość prac niezbędnych w celu realizacji usługi przeglądu, naprawy i konserwacji mechanicznego sita dyskowego.

 Powrót