Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 04
Data publikacji: 2020-01-16 | Data przetargu: 2020-02-21

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191204 w instalacjach,które posiadają decyzje zezwalające na odzysk odpadów w jednym z procesów od R1 do R12. Odpady pochodzącą z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych o frakcji >80 mm. Odpad w swym składzie zawiera tworzywa sztuczne (np. folia,opakowania z tworzyw sztucznych), elementy gumowe. Może zawierać niewielkiej ilości makulatury. Odpad wysortowywany jest w postaci stałej i nie posiada właściwości, które mogą powodować, że jest niebezpieczny.Odpady będą ładowane w postaci luźnej lub balotów na środki transportu podstawione przez Wykonawcę.Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania: 3 000 Mg. Pierwsze 1 000 Mg należy odebrać i zagospodarować w maks. 60 dni od podpisania umowy. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżący potrzeb Zamawiającego.

 Powrót