Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2019-12-31 | Data przetargu: 2020-02-03

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzania zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa> 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odpady będą dostarczane w postaci balotów lub luźnej. Wykonawca określi formę w jakiej mają zostać dostarczone odpady. Transport odpadów zorganizowany będzie przez Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: 3.000Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach w jednym z procesów od R1 do R12.

 Powrót