Leasing operacyjny fabrycznie nowej ładowarki kołowej
Data publikacji: 2019-10-10 | Data przetargu: 2019-10-18

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej, zwanej także w dalszej części przedmiotem leasingu, przeznaczonej do pracy z odpadami komunalnymi, na potrzeby instalacji komunalnej w Suwałkach. Usługa leasingu operacyjnego ładowarki kołowej zostanie dokonana z opcją wykupu,
tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy.

 Powrót