Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2019-09-17 | Data przetargu: 2019-09-25

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z instalacji komunalnej w Suwałkach. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 jaką Zamawiający przekaże do zagospodarowania wynosi około 2.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować dostaw odpadów w ww. ilości w pełnym wymiarze. Ilość dostarczanych odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

 Powrót