Leasing operacyjny fabrycznie nowego ciągnika siodłowego
Data publikacji: 2019-08-16 | Data przetargu: 2019-08-28

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - ciągnika siodłowego 4x2, zwanego także w dalszej części ?przedmiotem leasingu?, przeznaczonego do współpracy w zestawie z naczepą z ruchomą podłogą do transportu odpadów, surowców wtórnych, kompostu, towarów na paletach oraz innych produktów sypkich, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach.
Usługa leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego zostanie dokonana z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe
w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy.


 Powrót