Leasing operacyjny fabrycznie nowego ciągnika siodłowego oraz naczepyz ruchomą podłoga pod ciągnik siodłowy
Data publikacji: 2019-07-19 | Data przetargu: 2019-08-05

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - ciągnika siodłowego 4x2 oraz naczepy z ruchomą podłogą do tego ciągnika siodłowego (zestaw), zwanego także w dalszej części ?przedmiotem leasingu?, przeznaczonego do transportu odpadów, surowców wtórnych, kompostu, towarów na paletach oraz innych produktów sypkich, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach. Usługa leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego oraz naczepy zostanie dokonana z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy.


 Powrót