Opracowanie koncepcji techniczno-technologicznej instalacji zagospodarowania wysokokalorycznej frakcji odpadów (preRDF) powstających w PGO w Suwałkach Sp. z o. o. oraz przeprowadzenie wstępnej analizy oddziaływania na środowisko i analizy finansowej poszczególnych wariantów
Data publikacji: 2019-05-30 | Data przetargu: 2019-06-19

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania wysokokalorycznej frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. preRDF), powstających w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. oraz przeprowadzenie wstępnej analizy oddziaływania na środowisko i analizy finansowej poszczególnych wariantów.

 Powrót