Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego do kwoty 6.440.000,00 PLN oraz kredytu odnawialnego do kwoty limitu 600.000 PLN
Data publikacji: 2019-03-25 | Data przetargu: 2019-04-25


Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze:
złotówkowego kredytu długoterminowego inwestycyjnego do wysokości 6.440.000,00 PLN (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie kwoty netto na realizację inwestycji pn. ?Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi i zakupem sprzętu ciężkiego? zwanego również w treści zapytania ?Kredytem Nr 1? oraz,złotówkowego kredytu odnawialnego do kwoty limitu 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie kwot należnych z tytułu podatku od towarów i usług dotyczącego przedmiotowej inwestycji, które będzie uiszczał Zamawiający, a następnie ubiegał się o ich zwrot od właściwego organu podatkowego, zwanego również w treści zapytania ?Kredytem Nr 2?.


 Powrót