Informacja o udziale środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Data publikacji: 2020-11-25

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 795, z późn. zm.): "Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny" .
W związku z powyższym wymaganiem Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. informuje, że udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 9,24 zł za 1 Mg, tj. 2,31% - Zarządzenie nr 14/2020 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. z dnia 23.11.2020 r. w sprawie ustalenia zasad tworzenia funduszu rekultywacyjnego kwatery nr K2 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o.


 Powrót